SEO radionica

Osjetite plodove svoga rada na optimizaciji web stranica za tražilice kroz povećanje posjećenosti Vaših web stranica i - prihoda.

SEO radionicaOva jedina regionalna SEO radionica (engl. Search Engine Optimization) sastoji se od kraćeg teorijskog uvoda i praktičnog rada - primjene SEO tehnika na konkretnim web stranicama. O svim aspektima optimizacije web stranica za tražilice možete diskutirati s iskusnim SEO majstorom.

Nakon završene SEO radionice, stečena znanja možete odmah primijeniti u praksi!

SEO workshop ## SEO edukacija ## SEO tečaj ## SEO marketing„SEO radionica je radionica u pravom smislu riječi na kojoj se u dvosmjernoj komunikaciji mogu saznati mnoge SEO tajne i trikovi, a sve se može i u praksi isprobati. To je vrlo bitan benefit ove radionice. Svidio mi se način rada te razne metodologije dolaska do boljih rezultata na tražilicama. Smatram da je SEO vrlo bitan dio svakodnevnog pravopisa svakoga tko komunicira putem weba.”

 

Krunoslav Ćosić, Voditelj digitalnih izdanja časopisa VIDI


 

Predavač: Popis predavača

Trajanje: 10 školskih sati (2 x 5 sati - prvi dan teprija, drugi dan praktičan rad s vježbama )
Datum i vrijeme održavanja, lokacija: pogledajte program edukacija

Način izvođenja radionice: predavanja, vježbe, grupna diskusija
Polaznika u grupi: 10 (najviše)

Preduvjeti:

 • kvalitetno poznavanje HTML-a (obrađivat će se veći broj primjera vezanih uz HTML)
 • vlastito prijenosno računalo (pristup Internetu je osiguran za sve polaznike)
 • preporučamo da prije sudjelovanja na radionici odslušate SEO seminar

 

Tko bi trebao doći?

SEO radionica otvorena je svima koji se žele okoristiti SEO tehnikama i primjeniti ih na pravilan način u praksi. Radionicu posebno preporučujemo novinarima i urednicima sadržaja (webmasterima) koji upravljaju većim i manjim web portalima ili web servisima. Također, preporučamo je web programerima i web dizajnerima.

 

Program

SEO radionicaProgram radionice sastoji se od tri cjeline.

 1. Nakon kraćeg teoretskog uvoda, slijedi analizira jedne kvalitetne SEO kampanje (po preporuci predavača), kojom se objašnjava sva problematika na koju se dolazilo tokom rada na optimizaciji. Analiza se oslanja na sve pojedine aspekte koji su obrađeni na SEO seminaru.
 2. Analiza postojećih web projekata polaznika i mogućnosti za njihovo poboljšanje -  omogućuje Vam postavljanje pitanja predavaču, na koje ćete dobiti konkretne odgovore i smjernice za budući samostalan rad na SEO tehnikama.
 3. Analiza postojećih zadataka, uz sugestije i prijedloge.

SEO radionica je interaktivna -  svi polaznici  mogu aktivno sudjelovati u učenju i radu, a posebno je zanimljiva mogućnost postavljanja konkretnih pitanja predavaču.

 

Želite li znati više?

Pročitajte ovdje detaljne teme sa SEO radionice!

 

Edukativni materijali

SEO radionica Kao polaznik SEO radionice, dobit ćete skriptu sa svim relevantnim pojmovima iz SEO teorije, linkove na stranice na kojima možete saznati više i skriptu na hrrvatskom jeziku za rad s programima koje koriste SEO profesionalci.

Svi ti materijali odlično će Vam pomoći jednog dana, kada se nakon radionice sami otisnete u SEO vode, kako ne biste zaboravili osnove koje ste naučili na radionici.

 

Što ćete naučiti?

Po završetku SEO radionice moći ćete samostalno:

 • prepoznati osnovne SEO pogreške na Vašim web stranicama,
 • razumijeti zašto su neki webovi bolje pozicionirani na tražilicama od drugih,
 • primijeniti stečeno SEO znanje na Vašim web stranicama,
 • prepraviti Vaše web stranice da Vam donesu puno više posjeta sa tražilica,
 • razlikovati uspješne od neuspješnih SEO tehnika te
 • poboljšati svoje SEO sposobnost za internetski marketing.

 

Riječ predavača

"U ovom edukacijskom programu, namjenjenom vlasnicima web portala i web dizajn studijim, naučit ćete kako uz SEO tehnike možete doći do kvalitetnih posjetitelja s internetskih tražilica.

Posjetitelji s tražilica nužni su za zdrav razvoj internet stranica. U svojoj osnovi te su posjete za Vas besplatne!

Umjesto da Vam govorimo o SEO tehnikama na akademski suhoparan način, uputiti ćemo Vas u metode i tehnike koje će Vam budućnosti donijeti realnu i opipljivu korist.

Neprikladno primjenjene SEO metode mogu ugroziti Vaše internetske interese. Možda su i Vama rekli da SEO ne postoji, da se radi samo o načinu spamanja tražilica koji je u sivoj zoni dopuštenog.

Sada srećom za Vas... rekli su vam neistinu.

Većina internet stranica može biti optimizirana na takav način koji će Vam višestruko povećati broj posjeta, posebice ako uopće do sada niste koristili SEO. Pokazat ćemo Vam pravilan pristup promociji na tražilicama, otkrit ćemo Vam u čemu griješite i što trebate popraviti sa svojim webovima, kako s konceptulane, tako i s promocijske strane.

SEO vještine koje ćete naučiti na ovoj radionici pomoći će vam da se riješite malog broja posjeta, smanjit će troškove Vašeg oglašavanja, ali i povećati ukupne prihode od oglašavanja na Vašim stranicama."

 

Uvjerenje

Nakon završene SEO radionice dobit ćete certifikat - uvjerenje o završenoj SEO radionici u organizaciji Web::Edukacije.

 

Cijena

SEO radionicaCijena SEO radionice za jednog polaznika iznosi 1.600,00 kn + PDV.


Prijavava na radionicu

Prijavite se putem on-line obrasca ili prijavnice.

zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost Marketing odjela d.o.o.