Certifikati

Web::Edukacija - CertifikatOrganizator edukacije u suradnji s predavačima izdaje uvjerenja, potvrde, priznanja i certifikate koji su važeći samo uz potpis i pečat odgovorne osobe.

Svi koji će uspješno završiti edukaciju na Web::Edukaciji dobiti će uvjerenje o pohađanoj edukaciji potvrđeno pečatom i potpisom od strane organizatora. Vrijedniji certifikati za određeno područje znanja se izdaju isključivo nakon temeljnog ispitivanja. Ako ono postoji za određeno gradivo.

Danas kada živimo u svijetu uvjerenja, potvrda, priznanja i certifikata drugih i trećih strana, danas kada je presudno za prvi posao te napredovanje u poslu posjedovati uvjerenje, potvrdu, priznanje ili certifikat za svoje stečeno znanje, pa i iskustvo, Web::Edukacija omogućuje svakom polazniku da za i najmanji djelić pohađanja edukativnih događanja u sklopu svoje organizacije izdaje polaznicima ovjerena, vjerodostojna i priznata uvjerenja, potvrde, priznanja i certifikate.

Upis u radnu knjižicu?

Također, Web::Edukacija izdaje potvrde koje možete upisati u Vašu radnu knjižicu te uz takav upis Vaše naučeno znanje postaje vjerodostojnije pred drugima - budućim poslodavcima, unutar struke ili zajednice. Svi certifikati Web::Edukacije se mogu upisati u svaku radnu knjižicu na područuju Republike Hrvatske.

Napomena: Vaše uvjerenje, potvrda, priznanje ili certifikat će uvijek ostati zabilježeno kod Web::Edukacije. U slučaju gubitka Vašeg originalnog uvjerenja, potvrde, priznanjeaili certifikata, Web::Edukacija Vam može izdati novi o Vašem trošku.

zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost Marketing odjela d.o.o.